Kirurgisk Klinik Peter Bo Jørgensen & Masanga

Dette portræt er et godt eksempel på, hvordan jeg via mit netværk møder nogle fantastisk spændende mennesker. Takket være Søren Bo Steendahl, som jeg har mødt til det uformelle netværk Likemind, har jeg lært foreningen Masanga DK at kende.

Bag Masanga DK står speciallæge Peter Bo Jørgensen, som har sin egen Kirurgisk Klinik i Taastrup. I dagens låge kan du læse, hvordan ønsket om at sende brugt hospitaludstyr til Afrika har ført til genopbygning af et hospital i Sierre Leone.

Kilde: www.masanga.dk

Det hele begyndte, da Peter i 2004 ønskede at give sit klinikudstyr videre i stedet for at smide det ud. Han tænkte, at det kunne bruges et andet sted i verden.

“Jeg har nok altid haft en vision, men det var en lille ting, der satte den i gang,” forklarer Peter.

“Der skete ikke så meget før jeg sagde: “Goddag, jeg hedder Peter, og jeg vil gerne lave et hospital i Afrika.””

Det første udstyr blev sendt af sted, og i dag har de sendt over 20 containere til Afrika med hjælp fra Genbrug til Syd.

“Tingene har udviklet sig og man har grebet de muligheder, der opstod.”

Kilde: Kirurgisk Klinik Peter Bo Jørgensen

Masanga DK

Pludselig sad Peter til møde med ministeren i Sierre Leone for at aftale genopbyggelse af Masanga Hospitalet, som havde været lukket siden 1997 pga. borgerkrigen i landet.

Peter stiftede foreningen Masanga i Danmark. Planen var at genopbygge Masanga Hospitalet i løbet af en 10-årig periode. Masanga DK indgik et samarbejde med en engelsk velgørenhedsorganisation, SLAA, som havde relation til Adventistbevægelsen, og som i mange år havde ønsket at genetablere hospitalet. Fra 1964 til 1997 var Masanga Hospitalet nemlig drevet af Adventistbevægelsen.

I løbet af årerne er der kommet flere foreninger og samarbejdspartnere med. Bl.a. er der oprettet søsterorganisationer i Holland, England og Norge. Desuden er Lions Club og Aleris-Hamlet nogle yderst gode støtter.

Kilde: Masanga DK

Status i dag

Masanga projektet har i dag 3 ben:

Genopbygning/udvidelse og drift af hospitalet. Hospitalet har i dag over 100 sengepladser, flere specialiserede afdelinger samt ca. 110 ansatte.

Uddannelse af sygeplejersker og kirurger – på sigt også fysioterapeuter samt administrativt personale til ansættelse på hospitalet. Der er etableret et College i samarbejde med samarbejdspartnere i distriktet. Den norske organisation CapaCare står for uddannelsen af kirurger.

Iværksætteri – små virksomheder, der ejes af hospitalet, og som kan generere en indkomst til hospitalet samtidig med at skabe arbejdspladser i lokalområdet. Her forsøger de sig fx med landbrug, hønsefarm, kantinedrift, skrædderi og cykelværksted.

Peters bidrag til Masanga Hospitalet er, at han hvert år rejser derned i 3 måneder og bidrager med sin arbejdskraft.

Verdensmål, Masanga bidrager til

Udfordringer

Peter nævner specielt to udfordringer:

1

Det er svært at være en lille NGO med så stort et ansvar. 170 ansatte, 400 studerende og ikke voldsomt mange penge. Udgifterne pr. år ligger på 2,5-4 millioner alt efter hvor meget de har gang i. Det er en stor udfordring hele tiden at finde penge og forsøge at gøre projektet bæredygtigt.

2

Målet er i sidste ende at gøre projektet bæredygtigt. Og en del af det handler om at få regeringen til at tage et større ansvar for den videre drift. Men Peter har endnu ikke tillid til, at hospitalet vil køre videre, hvis regeringen overtager.

Derfor har vi satset så meget på, at det skal være et uddannelseshospital. Vi vil også forsøge at uddanne business administratorer, som kan overtage flere af de opgaver, som stadig varetages af udenlandske kræfter. Og på den måde kan vi forhåbentlig sikre bæredygtighed, fortæller Peter.

Se denne video, der meget fint beskriver Masangas arbejde i Sierre Leone (fra 2015):

Det handler om at skabe værdi

Peters gode råd til andre virksomheder, der ønsker at gøre en forskel:

Man skylder sig selv at kigge indad og spørge, hvorfor denne virksomhed er sat i verden. Hvordan skaber vi værdi for os selv og for omverdenen? Find jeres why. Det handler ikke bare om at give, give og give, men det handler om at skabe. Og der er man nok nødt til at give noget, for at få det til at rulle. Lige meget om man producerer sko, biler eller noget andet, så må man spørge sig selv, hvordan man skaber værdi. Man skal ikke være så bange for at gøre det.

Tusind tak til Peter Bo Jørgensen for at fortælle mig om hans enorme engagement og passion for at genetablere et hospital i Sierre Leone til gavn for den fattige lokalbefolkning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *